Ubieganie się o wizę turystyczną do USA

Ubieganie się o wizę turystyczną do USA

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej jest związany z koniecznością uzyskania wizy. starań państwa polskiego, wizy do tej pory nie zostały zniesione. Z tego powodu przed wyjazdem na wakacje do USA konieczne jest jej zdobycie. Proces otrzymywania wizy i czas oczekiwania został znacząco skrócony w ciągu ostatnich lat. Obecnie cały proces otrzymania wizy turystycznej zamyka się nawet w dziesięciu dniach. Pierwszym krokiem w staraniu się o otrzymanie wizy jest wypełnienie specjalnego formularza przez Internet. W formularzu tym podajemy swoje dane osobowe, oraz odpowiadamy na serię pytań, a także jesteśmy poproszeni o dołączenie do wniosku swojego aktualnego zdjęcia. Zdjęcie takie powinno spełniać wymagania zdjęcia wizowego. We wniosku musimy także zaznaczyć, w której ambasadzie chcemy się starać o uzyskanie wizy. Na terenie Polski znajdują się dwie ambasady USA: w Krakowie i w Warszawie. Następnie w banku pocztowym powinniśmy dokonać opłaty za wizę. W zależności od okresu starania się o wizę turystyczną, opłata ta wynosi około 120 dolarów. Po zaksięgowaniu wpłaty przez ambasadę, powinniśmy umówić się na rozmowę z konsulem. Czas oczekiwania na rozmowę wynosi około 4 dni. Rozmowa z konsulem w ambasadzie trwa około 5 minut, po czym wiza zostaje nam przyznana lub uzyskujemy odmowę.